Ordinær Generalforsamling 2021

afholdes mandag den 15. februar 2021 kl. 13.00
i Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af årets regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2022
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.
På valg er:
Kaj Hansen
Àshild Videsen
To suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
(Inge Rasmussen og Poul Erik Rasmussen)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Læs referat Tryk her (kommer senere)

Nuværende vedtægter kan læses under medlemsinfo eller ved: Tryk her